Tuesday, November 27, 2012

KATA NAMA DIRI


1. “_______ mestilah berlatih dengan tekun untuk menjadi johan perlawanan futsal itu,” kata Radzi kepada kawan-kawannya.
A. Kami           B. Kita 
           C. Kalian            D. Saya

2. “_______ yang membawa buku-buku latihan itu ke bilik guru,”kata Salina dan Wahidah kepada Cikgu Salimah
A. Kami
            B. Kita            C. Mereka            D. Kamu

3. “Kalau semuanya sudah bersedia, lebih baik _________ bertolak sekarang,” kata Cikgu Yusuf kepada anak-anak muridnya.
A. kalian 
           B. kamu            C. kita            D. kami

4. “ __________ amat teliti menjalankan tugas,” kata Dahlan kepada Meng Hong tentang ketuanya, Datuk Nordin.
A. Saya 
           B. Kami            C. Mereka            D. Beliau

5. Oh, Tuhan berikan petunjuk kepada _______ untuk menyelesaikan masalah itu!
A. saya 
           B. aku            C. hamba            D. kami

6. “Titah ______ akan patik tunaikan,”kata bendahara kepada raja.
A. tuanku 
           B. beta            C. baginda            D. hamba

7. “Selamat pagi, ________. Sila berikan saya lima keping setem yang berharga 30 sen,” kata Ah Seng kepada pegawai pejabat pos.
A. saudara 
           B. tuan            C. encik            D. anda

8. “Maafkan saya, siapakah nama________?” Tanya Encik Lim kepada seorang gadis yang mengetuk pintu.
A. encik
            B. saudara            C. saudari            D. puan

9. “Ampun _______, patik terlihat beberapa orang asing telah menyusup masuk ke istana,”kata panglima Hussein kepada raja.
A. beta 
           B. tuanku            C. baginda            D. hamba

10. “ Apakah pendapat ________ tentang dasar yang baru dilaksanakan itu?”kata bendahara kepada temenggung.
A. patik
            B. hamba            C. tuan hamba            D. tuan

11. “Bagaimanakah kalau _______ membeli sebuah rumah di sini ?” Tanya Encik Leong kepada isterinya.
A. kita 
           B. kami            C. kamu            D. kalian

12. “________ dijemput menonton rancangan ini,” kata pengacara televisyen itu.
A. Anda 
           B. Kamu            C. Awak            D. Kita

13. “ ________ nak beli apa?” Tanya pekedai itu kepada emak Siew Tin.
A. Cik
            B. Encik            C. Tuan            D. Puan

14. Sejak kemangkatan_____________, negara itu menjadi kucar-kacir.
A. beta
            B. beliau            C. baginda            D. dia

15. “Tuhanku, ________ berkatilah aku,” doa Mak Cik Jeya.
A engkau 
           B awak            C tuan            D tuanku


                                     
         


No comments:

Post a Comment