Tuesday, November 27, 2012

RANCANGAN PENGAJIAN HARIAN (PEMAHAMAN)Nama Kelas                         : Tahun 5 cerdik       
                                            
Umur                                    : 11 tahun

Bil. Kanak-kanak                : 25 orang       
                                                                      
Masa                                     : 8.30-9.30 pagi

Tarikh                                   : 5 November 2012 (Isnin)

Komponen                           : Bahasa dan Komunikasi

Aktiviti                                  : (a) Bersoaljawab menggunakan bahasa yang mudah.
                                                 (b) Menjawab soalan yang disediakan dengan betul.
                                                 (c) Diberi tugasan untuk menyiapkan soalan percubaan negeri.

Tema                                    : Bahasa Melayu Pemahaman

Fokus MI                              : (a) Menjawab soalan dengan tepat, kreatif dan menepati                    
                                                        skema jawapan.
                                                 (b) Dapat mengetahui strategi untuk menjawab soalan.

Hasil Pembalajaran           : 2.2.1 Mengemukan soalan dengan menggunakan intonasi          
                                                           yang betul.
                                                 2.2.2 Menjawab soalan dengan tepat.
                                                 2.2.3 Menjawab soalan secara kreatif.  
                                           
Penerapan Nilai                  : (a) Bersyukur
                                                 (b) Yakin diri

Bahan                                   : Blog, soalan percubaan UPSR negeri, kuiz online.

LANGKAH
ISI
STRATEGI
SUMBER / BAHAN
CATATAN
Set Induksi

(10
minit )
Blog Bahasa Melayu Tahun Lima
 • Memperkenalkan blog bahasa melayu yang telah disediakan.
 • Para pelajar dapat membiasakan diri untuk belajar sacara maya.

·    BlogMI :
Bahasa dan
Komunikasi 
secara maya.

Langkah I

( 20
minit )
Guru menerangkan secara ringkas sebelum menjawab soalan pemahaman.
 • Guru memberikan salinan nota dan menerangkan dengan lebih lanjut.
 • Slaid digunakan untuk menambahkan animasi bagi minat para pelajar.
 • Bersoal jawab dengan bahasa yang mudah.
·     Slaid
bergambar dan nota tambahan.


Penggabungjalinan a) Bahasa dan komunikasi

b) Perkembangan kognitif
MI :
bahasa.

Langkah II

( 10
minit )
Sesi soal jawab antara pelajar kepada guru sebelum guru menberikan latihan.
 • Guru akan menerangkan slide dengan lebih jelas jika murid kurang faham.


 • slide
Sesi pemahaman dengan lebih jelas.
Langkah III

( 15
minit )
Sesi menjawab soalan yang diberikan.
.

 • Para pelajar dapat mengenalpasti soalan yang menjadi trend pada setiap kali peperiksaan.
 • Para pelajar boleh mengasah tahap pemahaman mereka.

·   Soalan pemahaman
Pemahaman bahasa.
Penutup
(5 minit)
Guru memberikan skema jawapan yang sebenar untuk rujukan para pelajar.
 • Membincangkan secara ringkas mengenai soalan yang telah diberikan.
 • Slide
Para pelajar akan lebih jelas dan dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan


Penggabungjalinan            : Bahasa dan komunikasi.

No comments:

Post a Comment